/ Home / Zorgsystemen / VCA / Hoofdstukken / Hoofdstukken  

Selectie van personeel
hoofdstuk 3

De algemene eisen ten aanzien van vakkennis moeten zijn vastgesteld. Dit gaat op voor eigen personeel, tijdelijke krachten maar ook voor derden. In dit plan moet ook aangegeven zijn welke eisen men stelt bij het aannemen van nieuw personeel.

Daarnaast dient men voor specifieke (risicovolle) taken vast te stellen welke taakgerichte VGM-opleiding(en) zijn vereist.


Controlepunten

1. Leg de vakopleidingseisen per functie vast. Dit moet voor zowel eigen als tijdelijk personeel.

2. Leg de vakopleidingseisen bij risicovolle taken vast. Zorg ervoor dat eigen en tijdelijke medewerkers voordat ze risicovolle taken uitvoeren goed geïnstrueerd zijn en beschikken over de juiste opleiding.

3. Eigen en tijdelijke werknemers moeten in een voor hun begrijpelijke taal kunnen communiceren. Zij die het Nederlands onvoldoende beheersen moeten in een voor het begrijpelijke taal ingelicht worden over VGM-zaken.


Zie bijgevoegde file voor een voorbeeld van een opleidingsplan.

Attached files:

Opleidingplan.xls