/ Home / CE Tool  

Onvoltooide machine

onvoltooide machines

  Vragen over de verschillen tussen een voltooide machine en een niet voltooide machine komen we vaak tegen. Het antwoord hangt enigszins af van de betreffende niet voltooide machine. Niet voltooide machines mogen niet worden voorzien van CE-markering. Ze dienen wel zo volledig mogelijk aan de eisen uit bijlage I van de machinerichtlijn te voldoen, waar in 1.7.3 inderdaad eisen aan de markering op de machine staan. De eisen uit zowel bijlage I en de eisen aan de markeringen kunt u eenvoudig vaststellen in de CE-Tool [(alleen krijgen niet voltooide machines dus geen CE)

 

Bijlage I betreft de veiligheidseisen en die kunt u in de  CE-Tool online doorlopen, dit gaat in de volksmond door voor de risicoanalyse.

De definitie van een niet-voltooide machine luidt volgens de Machinerichtlijn artikel 2 lid g

'een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. Een aandrijfsysteem is een niet voltooide machine. Een niet voltooide machine is slechts bedoeld om te worden ingebouwd in of te worden samengebouwd met een of meer andere machines of andere niet voltooide machine(s) of uitrusting, tot een machine waarop deze richtlijn van toepassing is'

 

Een voorbeeld hiervan is een elektromotor plus aangebouwde reductor of een verbrandingsmotor of een hoogspanningsmotor.

 

Een samenstel dat bijna een machine vormt” betekent dat een niet-voltooide machine een product is dat gelijkwaardig is aan machines in de enge zin van artikel 1 lid 1a, dat wil zeggen ‘een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één beweegt, maar dat enkele elementen mist om de bepaalde toepassing ervan te kunnen uitvoeren.

  

 

Er kunnen overwegingen zijn wanneer niet aan alle eisen voldaan kan worden, zoals:

- de fabrikant van de niet voltooide machine is mogelijk niet in staat bepaalde risico's te beoordelen die verband houden met het inbouwen van de niet voltooide machine in de uiteindelijke machine

- de fabrikant van de niet voltooide machine kan een taakverdeling overeenkomen met de fabrikant van de uiteindelijke machine, waarbij de naleving en vervulling van bepaalde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen aan de fabrikant van de uiteindelijke machine wordt overgelaten

 

Omdat het soms niet mogelijk is om aan alle eisen te voldoen, dient bij een inbouwverklaring ook een lijst met essentiële eisen gegeven: het moet worden vermeld welke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zijn toegepast en vervuld. Het bouwjaar kunnen jullie uiteraard wel bepalen, maar de taakverdeling (zoals hierboven staat) kan variëren, afhankelijk van hoe het in markt gezet wordt. Als het overal “gewoon” los op de markt wordt aangeboden, zou ik het wel vermelden (hoewel daar ook ruimte voor discussie is).

 

Wij komen echter het meest tegen dat aan andere bedrijven rechtstreek wordt verkocht, dan ligt deze eis meer bij de fabrikant van de uiteindelijke machine en hoeft het dus mogelijk niet vermeld te worden. In alle gevallen is het echter belangrijk dat een inbouwverklaring wordt meegeleverd, waar een dagtekening in staat en waar dus een lijst met essentiële eisen moet staan. Daar moet dan zijn vermeld of aan 1.7.3 is voldaan, of deels, of niet.

 

Een serie- of typeaanduiding of ander nummer moet wel altijd op de machine geplaatst worden om de traceerbaarheid te borgen Hopelijk beantwoordt dit uw vraag. Als u nog verdere vragen heeft of assistentie zou willen, horen wij het graag.

 

 

Erik van der Hoeven