/ Home / Actueel  

Onvoltooide machine

Wij produceren veel niet voltooide machines met een typeplaatje. Nu vraag ik me af of er verplichte infomatie op het typeplaatje moet staan vanuit de machnine richtlijn voor niet voltooide machines. Op dit moment hebben we de discussie of de fabriekage datum op het typeplaatje moet staan.

 

Antwoord

Vragen over de verschillen tussen een voltooide machine en een niet voltooide machine komen we vaak tegen. Het antwoord hangt enigszins af van de betreffende niet voltooide machine. Niet voltooide machines mogen niet worden voorzien van CE-markering. Ze dienen wel zo volledig mogelijk aan de eisen uit bijlage I van de machinerichtlijn te voldoen, waar in 1.7.3 inderdaad eisen aan de markering op de machine staan. Er kunnen overwegingen zijn wanneer niet aan alle eisen voldaan kan worden, zoals:
-        de fabrikant van de niet voltooide machine is mogelijk niet in staat bepaalde risico's te beoordelen die verband houden met het inbouwen van de niet voltooide machine in de uiteindelijke machine
-        de fabrikant van de niet voltooide machine kan een ‘taakverdeling’ overeenkomen met de fabrikant van de uiteindelijke machine, waarbij de naleving en vervulling van bepaalde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen aan de fabrikant van de uiteindelijke machine wordt overgelaten
 
Omdat het soms niet mogelijk is om aan alle eisen te voldoen, dient bij een inbouwverklaring ook een lijst met essentiële eisen gegeven: het moet worden vermeld welke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zijn toegepast en vervuld.
 
Het bouwjaar kunnen jullie uiteraard wel bepalen, maar de taakverdeling (zoals hierboven staat) kan variëren, afhankelijk van hoe het in markt gezet wordt. Als het overal “gewoon” los op de markt wordt aangeboden, zou ik het wel vermelden (hoewel daar ook ruimte voor discussie is). Wij komen echter het meest tegen dat aan andere bedrijven rechtstreek wordt verkocht, dan ligt deze eis meer bij de fabrikant van de uiteindelijke machine en hoeft het dus mogelijk niet vermeld te worden.
 
In alle gevallen is het echter belangrijk dat een inbouwverklaring wordt meegeleverd, waar een dagtekening in staat en waar dus een lijst met essentiële eisen moet staan. Daar moet dan zijn vermeld of aan 1.7.3 is voldaan, of deels, of niet. Een serie- of typeaanduiding of ander nummer zou ik wel altijd op de machine zetten om de traceerbaarheid te borgen.
 
Hopelijk beantwoordt dit uw vraag. Als u nog verdere vragen heeft of assistentie zou willen, horen wij het graag.

 

Erik van der Hoeven