/ Home / Actueel  

Wijzigingen PED - 2016

De PED Richtlijn gaat op 19 juli 2016 veranderen. Of anders gezegd, de foutjes zijn er uitgehaald. Zo waren samenstellen voor 'eigen gebruik' in de PED uitgesloten. In Nederland hebben we dit destijds recht gezet met een besluit waar het wel verplicht is.

 

Enfin, in de 'nieuwe' PED staat dus dat ook samenstellen voor eigen gebruik onder de PED vallen. In feite maakt de wijziging van de PED deel uit van een grotere operatie namelijk dat alle Richtlijnen zoveel mogelijk dezelfde indeling krijgen. Bent u thuis in een van de Richtlijnen dan zou u de structuur in de andere Richtlijnen ook moeten herkennen. Wat ook een goede zaak is dat het begrip 'fabrikant' in alle Richtlijnen nu hetzelfde is.

 

Dat gaf voorheen nog wel eens wat discussie onder de Schriftgeleerden in de normalisatie die elkaar met opgeheven vinger bestookten net hun argumenten. Niet dat iemand zich daar iets van aantrok maar toch prettig dat dit nu helder geformuleerd is door de Nomenclatura.

 

Vanuit die definitie van 'fabrikant' kunnen ook handelsbedrijven met de PED te maken krijgen. Bijvoorbeeld als men goederen van buiten de EU importeert. U moet dan gevolmachtigd zijn door de fabrikant van buiten de EU en krijgt u dat niet dan bent u in juridische zin volledig verantwoordelijk voor CE-markering en dus ook de PED. In feite was dat al zo alleen is het nu duidelijker en strakker geformuleerd.

 

Daarnaast zijn er wat wijzigingen in de paragrafen van de modulen en is er een nieuwe indeling van stoffen. Maar ook die was er al. Dit betrof de verandering van de WAS / ADR naar de GHS, het Global Harmonised System. Dat is een Wereldwijd systeem met dien verstande dat wij in de EU een zogenaamd GHS-EU hebben. Verder is zijn er wat geschoven met paragrafen artikelen maar zijn er technisch inhoudelijk weinig schokkende zaken.

 

Richard Winter