Gebruiksbesluit

Duidelijke eisen aan brandveiligheid die overal in het land gelijk zijn. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe Gebruiksbesluit. Bovendien vervalt de gebruiksvergunning voor gebruikers van gebouwen die bestemd zijn om meer dan vijftig mensen te herbergen. Hiervoor in de plaats komt een meldingsplicht. De verantwoordelijkheid voor het gebruik en daarmee de brandveiligheid van het gebouw blijft bij de gebruiker; de controle op het brandveilig gebruik blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Samengevat leidt het nieuwe Gebruiksbesluit tot het volgende:

eenheid in gemeentelijke voorschriften die landelijk gaan gelden
door deze eenheid zijn minder aanvullende eisen nodig;
indien in gebouwen kwetsbare groepen mensen worden gehuisvest, blijft het noodzakelijk een gebruiksvergunning aan te vragen. Het gaat hier om bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg- en verzorghuizen en gevangenissen;
voor gebouwen waarin meer dan vijftig mensen verblijven geldt een meldingsplicht bij de gemeente over het gebruik en de brandveiligheidsmaatregelen; het aanvragen van een gebruiksvergunning is niet meer nodig;
gemeenten toetsen een melding en bepalen zelf wanneer controle ter plekke plaatsvindt; een gebouw dat onder de meldingsplicht valt, kan na melding in gebruik worden genomen;
wanneer de gemeente constateert dat het gemelde gebouw onvoldoende brandveilig is, kan zij aanvullende brandveiligheidseisen voor het gebruik van dat gebouw opleggen.Richard WinterAttached files:

200611_2_conceptbesluitbrandveiliggebruikbouwwerken_13oktober2006.pdf
200611_4_besluitbrandveiliggebruikbouwwerken_artikelsgew.pdf
200611_3_besluitbrandveiliggebruikbouwwerken_werktekst.pdf