/ Home / FAQ / Arbo - VCA  

Gevaarlijke stoffen MSDS

Vraag Wij produceren onder andere gevaarlijke stoffen die gemaakt worden in onze vestiging in Japan. Nu hebben we begrepen dat om deze producten in Europa te verkopen er op de labeling en de MSDS (Material Safety Data Sheet) een europese contactpersoon moet worden vermeld die 24hr per dag bereikbaar is. Uiteraard dient dat een deskundig persoon op het gebied van veiligheid en het betreffende product te zijn.

Ik heb begrepen dat er organisaties zijn die dit kunnen doen. Weet u wie dit zijn?


Antwoord
Allereerst dienen de betreffende stoffen (preparaat) opgenomen te zijn in de Europese lijst van geregistreerde stoffen. Indien dit nog niet het geval is moet een procedure worden gestart om deze ter kennisgeving te melden. Daarvoor kunt u een bureau in huren die de stoffen onderzoekt en vervolgens advies uitbrengt.

Indien de stoffen zijn geregistreerd dan dient u de contactgegevens van de importeur te vermelden op de MSDS.

Als het van belang is een telefoonnummer op te geven waarop 24 uur per dag informatie omtrent de samenstelling en dergelijke kan worden gevraagd.Ing. H.M. Willemsen