/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / PBM's / Overig  

Welke PBM's gebruiken

De Arbowet gaat er vanuit dat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten worden gebruikt wanneer veiligheids- en gezondheidsrisico's niet voldoende kunnen worden uitgesloten.Aanpak bij de bron
In eerste instantie moet dus nagegaan worden of de risico's bij de bron kunnen worden aangepakt. Hierbij kan gedacht worden aan vervanging van bijvoorbeeld een oude lawaaiige machine of door het aanbrengen van isolatiemateriaal, etc. Ook kan gedacht worden aan het inkorten van de tijd dat iemand bepaalde werkzaamheden uitvoert, etc. Zijn dergelijke maatregelen niet of onvoldoende mogelijk dan pas komt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aan de orde.

Overzicht gebodsborden >>Aandachtspunten
* Indien PBM's rouleren in een bedrijf moeten maatregelen zijn getroffen om gezondheids- of hygiëneproblemen te voorkomen.
* Let bij inkoop van Persoonlijke beschermingsmiddelen op de CE-markering, dit geeft aan dat er een 'vermoeden' bestaat dat deze middelen veilig ingezet kunnen worden. De CE-markering is dus geen garantie of kwaliteitsborging!Risicoanalyse
Met behulp van bijgevoegd XLS-document kunt u eenvoudig in kaart brengen bij welk soort werkzaamheden welk soort PBM's gebruikt moeten worden. U zult dit document uiteraard aan moeten passen aan uw situatie. Tevens is een document opgenomen voor het registreren van PBM's per persoon. In één oogopslag ziet u welke persoon welke PBM's ter beschikking gesteld heeft gekregen.Auteur: drs. Richard Winter


Attached files:

Registratieformulieren PBM.xls
PBM per werkzaamheden.xls
Toolbox PBM's.doc
Image33.gif
Image60.jpg
Image64.jpg