/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Arbowet  

Arbowet
De tekst van de Arbowet vindt u hier [url]wetten.overheid.nl/BWBR0010346/geldigheidsdatum_1...
more >>


Belangrijkste eisen Arbowet
a) Er is meer aansluiting gevonden bij de Europese Richtlijnen. Specifieke Nederlandse regels (de zo...
more >>


Meer verantwoordelijkheid werkgever en werknemer
De overheid stelt doelvoorschriften, dat is het niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden a...
more >>


Arbocatalogie
Werkgevers en werknemers stellen doorgaans binnen hun branche zogenoemde arbocatalogi op. Hierin sta...
more >>


Inspectie SZW
Controle Inspectie SZW De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) controleert. Zij g...
more >>


Doelvoorschriften
Doelvoorschriften en agendabepalingen Doelvoorschriften zijn bepalingen in wet- en regelg...
more >>


Arbeidsveiligheid
Arbeidsveiligheid is een belangrijk onderdeel van de Arbo-wet. Arbeidsongevallen kunnen zeer grote g...
more >>