/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden / Veilig gebruik van klimmaterieel / Artikelen  

Inspectierapporten klimmaterieel
Hieronder treft een aantal voorbeelden aan van inspectierapporten en een eenvoudig registratiesystee...
more >>


Moet ik een cursus volgen voor het keuren van klimmaterieel en dergelijke?
Vraag Moet ik een cursus volgen om bevoegd te raken om arbeidsmiddelen te keuren? <...
more >>


Inleiding klimmaterieel
Onder draagbaar klimmaterieel wordt verstaan; fabrieksmatig gemaakte ladders en trappen uitgevoerd i...
more >>


Beklimming en gebruik
Draagbaar klimmaterieel moet altijd worden beklommen met het gezicht naar het klimmaterieel. <...
more >>


Niet vrijstaand klimmaterieel
Het draagbaar klimmaterieel moet zodanig worden geplaatst dat de afstand van de voet van het draagba...
more >>


Onderhoud en opslag klimmaterieel
Onderhoud van draagbaar klimmaterieel moet gebeuren volgens de voorschriften. Draagbaar kl...
more >>