Deze tool loodst u door de wettelijke eisen van CE-markering heen en is bedoeld voor fabrikanten. U bouwt automatisch een dossier op incl. risicoanalyse en een correcte Verklaring van Overeenstemming. De tool genereert bovendien een typeplaatje of label met de juiste informatie die u aan moet brengen op uw product. Registreren is nodig omdat uw dossier bewaard moet blijven zodat u deze op elk moment kunt raadplegen en/of wijzigen.


Koopt u producten van buiten de EU en verhandelt u deze in de EU dan kunt u met deze tool vaststellen welke documenten uw leverancier mee zou moeten leveren.


Koopt u producten in de EU en verhandelt u deze in de EU dan kunt u met deze tool de verplichtingen vaststellen waar u aan moet voldoen.


Bent u fabrikant van een product dan kunt u met deze tool eenvoudig vaststellen welke richtlijnen van toepassing zijn op uw product en we geven hierbij ook een selectie van veelgebruikte normen.


Met deze tool kunt u vaststellen welke wijzigingen van een product of installatie leiden tot nieuwe CE-markering - bta versie.


Weet u niets van CE en moet u er wel iets mee dan is deze site geschikt voor u. Het geeft aan welke stappen u moet doorlopen met behulp van voorbeelden uit de CE-Tool.


In de webshop bieden we diverse bewerkbare modeldocumenten aan. Denk daarbij aan een model risicoanalyse in XLS, een model Verklaring van Overeenstemming in WORD, inspectielijsten, een model Explosieveiligheidsdocument, maar ook samengestelde technische dossiers op maat voor verschillende productgroepen, etc.


In onze Nieuwsbrief behandelen we elke keer een specifiek product en hoe u dit met de CE Tool kunt uitwerken. De Nieuwsbrief verschijnt ca. 1 keer per maand met praktische informatie.